Elias Vandevoorde breekt dorpsbrug Ingelmunster af!

Contacteer ons via info@eliasvandevoorde.be of 0495 45 78 78

overzicht

Elias Vandevoorde breekt dorpsbrug Ingelmunster af!

Afgelopen weekend hebben wij te Ingelmunster de dorpsbrug afgebroken. Deze brug zal vernieuwd worden om een vlottere doorgang voor scheepvaart en verkeer te garanderen.

Opdrachtgever: Artes

De huidige dorpsbrug is sterk verouderd en moest prioritair aangepakt worden, het is de laagste brug op het kanaal Roeselare – Leie en maakt ook deel uit van Seine Schelde Vlaanderen. Door de brug te verhogen zullen grotere container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang krijgen.

De nieuwe brug overspant de hele Mandelvalei, waarbij tussen de 2 rijstroken een opening is voorzien, die licht doorlaat, zodat ook de ruimte onder de brug volop kan worden benut. De lichte en open boogstructuur zorgt ervoor dat de groene oevers verder uitgebouwd kunnen worden tot een ecologisch, samenhangend landschap. 

De nieuwe brug in het centrum van Ingelmunster is 286 m lang, Deze brug wordt ondersteund door 2 landhoofden en 4 pijlers. Naast deze grote brug is ook nog een kleinere ontsluitingsbrug voorzien over de Mandel. Tijdens de werken zijn ook 2 tijdelijke voetgangers en fietsbruggen voorzien zodat de verbinding tussen het centrum en station altijd verzekerd is.

Wil je even zien hoe deze brug afgebroken werd? onderstaande film toont kort hoe wij te werk gingen.

http://www.focus-wtv.be/nieuws/afbraak-brug-ingelmunster-van-start-gegaan