Werken N49-E34 (bouwkroniek)

Contacteer ons via info@eliasvandevoorde.be of 0495 45 78 78

overzicht

Werken N49-E34 (bouwkroniek)

Elias Vandevoorde bvba en Sanel Recycling bvba breken 140.000 ton asfalt uit.

Elias Vandevoorde bvba en zusterbedrijf Sanel Recycling bvba braken zopas 140.000 ton asfalt uit van de N49-E34. Het is niet enkel de grootste opdracht van de bedrijven voor dit jaar, hij moest ook nog eens in een recordtempo uitgevoerd worden. De mannen van Vandevoorde waren daarvoor dag en nacht in de weer.

De N49 had in Moerbeke, Zelzate en Kaprijke in de twee rijrichtingen testvak- ken met staalslakken in de fundering onder het asfalt. Concentraties van die slakken zorgen ervoor dat kalk het weg- dek op een aantal plaatsen opduwt.

Die bulten werden reeds een aantal keer afgefreesd, maar voor een duurzame oplossing op lange termijn moet het weg- dek vervangen worden. Om het verkeer naar de kust te sparen, startten de wer- ken aan de expressweg pas in septem- ber. Volgende maand moeten de werken achter de rug zijn.

Hoofdaannemer Aswebo uit Drongen realiseert deze opdracht voor het Agent- schap Wegen en Verkeer. Voor het uit- breken en verwerken van het asfalt deed Aswebo een beroep op Elias Van- devoorde bvba en Sanel Recycling bvba uit Eeklo.

“Wij hebben daarvoor het geschikte materieel, 40- en 50-tons kranen en een vloot vrachtwagens, en we kunnen ons personeel misschien net iets fexibeler inzetten. De twee vakken van elk 2 km in Zelzate en Moerbeke realiseer- den we in 36 uur. Het vak van 7 km in Kaprijke, goed voor 80.000 m2 wegdek, was na vier dagen klaar voor de hoofd- aannemer”, verklaart zaakvoerder Elias Vandevoorde.

Beton

Het asfalt van de testvakken van de N49 werd opgeduwd door slakken in de fundering. De nieu- we toplaag wordt door Aswebo uitge- voerd in doorgaand gewapend beton.

Het asfalt van de N49 moet voorzichtig uitgebroken worden. De funderingslaag wordt immers integraal hergebruikt. Het uitgebroken asfaltpuin wordt deels gebroken op de werf en deels afgevoerd naar de locaties van Sanel Recycling bvba, maar keert niet terug naar de bouwplaats. De nieuwe toplaag van de N49 wordt uitgevoerd in doorgaand gewapend beton. Het asfaltpuin wordt doorgaans hergebruikt in asfaltcentrales.

E17

Met de N49 zijn de firma’s uit Eeklo niet aan hun proefstuk. Vorig jaar recycleer- den ze afgerond 240.000 ton bij de heraanleg van de E17 tussen Deinze en De Pinte voor hoofdaannemers Stads- bader en TRBA. Voorts slopen en recycleren de firma’s tal van kleine en middelgrote appartementen en andere gebouwen aan de kust en in Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen en voeren ze grond- en wegenwerken uit. “Ik startte in 2000 als eenmanszaak en ben zowat vijf jaar geleden in het recycleren van granulaten gestapt. We hadden toen één tweedehandse mobiele breker. Omdat de vraag maar blijft toenemen, heb ik twee jaar geleden een eerste nieuwe breker gekocht en vorig jaar een tweede. Het zijn misschien wel de grootste brekers van het land. Samen kunnen deze Giporec’s ruim 750.000 ton per jaar breken. Ondertussen verhuisden de firma’s naar een grotere depot in Nieuwendorpe in Eeklo”, duidt Elias Vandevoorde.

Windmolens

Bijna per toeval kon de firma uit Eeklo zich ook toeleggen op een specialisatie met nog een aardig groeipotentieel. “Toen in Maldegem een reeks van elf windmolens werden gebouwd, werden wij als be- drijf uit de buurt gecontacteerd om de dienstwegen naar die molens aan te leg- gen. Die dienstwegen moeten heel wat draagkracht hebben omdat langs die we- gen de zware onderdelen voor de bouw van de windmolens aangevoerd worden. Omdat de klant tevreden was over de uit- voering, volgden nog tal van dergelijke projecten, ook voor andere klanten”, weet Elias Vandevoorde. – FVDL

Download artikel Bouwkroniek